Vi kender til skole og skolebørn

Kompetencer

Efter skole

Vi kan hjælpe med at finde ud af hvad dit barn skal lave efter folkeskolen. Vi taler med børn og forældre, undersøger jeres forventninger og resurcer og kommer med en samlet og konkret anbefaling.

Eksamensklar

Vi taler med eleven og gør klar til eksamen. Nogle har ikke brug for særlig støtte, mens andre har brug for hjælp til enten eksamenssituationen eller en hurtig brush-up på det faglige.

Skole-hjem samtaler

Få den Skole-Hjemsamtale du ønsker. Vi taler med barnet, og ser på skolearbejde og tests. Vi taler med barnets lærere, og sammen lægger vi en plan for barnets indsatsområder og generelle skolegang

Forstå de nationale tests

På baggrund af elevens resultater, giver vi dig en dybdegående analyse af præstationen og de vigtigste pejlemærker for den fortsatte udvikling.

Ledelse

Vi laver alle hjørner af skoleledelse. Administrativ, pædagogisk, faglig og menneskelig.

Hvordan ligger mit barn fagligt? Hvordan vil det gå til eksamen? Kan mit barn klare hverdagen i skolen? Hvad skal ske efter skolen? Er mit barn skoleparat? Hvad skal jeg gøre når de andre børn driller?

Hvem vi er

Jens Peter Fisker
Leder i folkeskolen. Jeg er stærk indenfor økonomisk styring, personaleledelse og forandringsledelse. Jeg befinder mig godt i situationer hvor ting som er kørt af sporet skal i drift igen.
Folkeskolelærer med 15 års erfaring med undervisning af elever fra 1. til 9.klasse. Særlige kompetencer: Elevens personlige udvikling, test og testanalyser, IT, Dansk og naturfag.
Erik Thorslund
40 års erfaring som lærer i folkeskolen og 20 års erfaring som journalist. Stærke kompetencer indenfor skolen som institution i samfundet og tæft for de politiske aspekter.
Folkeskolelærer med mere end 40 års erfaring. Har fokus på dansk, geografi og samfundsfag, samt særlig kompetence indenfor uddannelses og erhvervsvejledning.
Lene Christiansen
Administrativ konsulent
10 års erfaring med skoleledelse – særlige kompetence indenfor økonomi og forandringsledelse.

Kontakt os